Disclaimer

Bedrijfswagen Velgen

Mulder Online Projecten (Kamer van Koophandel: 69130450), verleent u hierbij toegang tot de website van Bedrijfswagen Velgen  en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Mulder Online Projecten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten.

Beperkte aansprakelijkheid

Mulder Online Projecten spant zich in om de inhoud van Bedrijfswagen Velgen zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website Bedrijfswagen Velgen aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mulder Online Projecten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website van Bedrijfswagen Velgen  geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mulder Online Projecten.

Bedrijfswagen Velgen doet zijn uiterste best fouten te voorkomen maar kan programmeer-en/of typefouten niet uitsluiten en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op Bedrijfswagen Velgen  opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mulder Online Projecten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mulder Online Projecten en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mulder Online Projecten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.